Forums

Norway, new invention giving huge battery improvement

Norway, new invention giving huge battery improvement

http://www.revnesystem.no/page12.html

Sorry folks, this is in Norwegian only, but google translate will fix that problem :)
Basically this invention extend the range before you reasly need to charge your car !
The local fire brigade use this, the post agencies as well, with great success for years.

It works, I know :)

Brian H | June 18, 2013

Actually, that's an image, not text, so Google translate is useless.

KnutNorway | June 18, 2013

Okay, this looks like an old charging control system for lead batteries. The advertisement says that the charging system will reduce the water usage in the batteries and that you can start charging from any state of charge.

The model S has Lithium batteries and probably a good charging control system too. I don't see how this is relevant to the model S.

Paul Koning | June 18, 2013

Clearly spam given that this got posted twice, not to mention being something pretty trivial. Designing a lead acid charger controller is a simple matter; designing one for lithium batteries is quite something else.

GeirT | June 18, 2013

This is about water consumption during over charging thus electrolyte exposure, in lead-acid batteries. No relevance to lithium battery technology.

FREE ENERGY | June 19, 2013

Google this:

StartsideLadeteknologi
EL BILEl. maskiner
12/24 V systemer12/24 V solceller
VanningssystemGartneri
Kontakt ossFirma info
Design: WebToolsPro

SoftCharger 30 - 40

Teknologi og fordeler

SoftCharger Type 30 og Type 40 bygger begge på den avanserte CSR-100 digitale ladeteknologien som lader batteriet på batteriets premisser. (Se ladeteknologi for detaljer.) Ved bruk av SoftCharger økes levetiden på batteriene vesentlig. Øket levetid på batteriene gjør at en slipper skifte av batterier og problemene med at batteriene ikke har tilstrekkelig kapasitet når en trenger det. Dette medfører over tid også en besparelse og eliminasjon av irritasjoner.

I flere år er det blitt foretatt kontrolltester av batterikapasiteten på 12 og 24 volt batterier på biler og båter som er blitt ladet med standardladere. Resultatet viser at batteriene bare har en gjennomsnittlig kapasitet på ca. 30 %. 12 volt batterier har en typisk levetid på 4 år. For 24 volt batterier har en tilsvarende levetid 2,5 år. Dette gjør at det er et meget stort forbruk av batterier. Hovedårsaken til dette store forbruket er at kjøretøyenes ladesystem ikke er konstruert for å tilfredsstille batteriets reelle ladebehov. Spesielt gjelder dette når kjøretøyet har et stort strømforbruk og mye småkjøring.

Batterier ødelegges gradvis når de er mangelfullt ladet. Evnen til å

lagre energi blir svekket på grunn av sulfateringen av blyplatene i cellene i batteriet. Derved øker gradvis vannforbruket i batteriet. Sulfateringen resulterer også i kortere levetid for batteriet. Dette er hovedårsaken til at batteriene blir så dårlige at de må skiftes. Både originale og andre konvensjonelle ladesystemer i markedet har alle de samme manglene ved at de ikke har en reell kontroll med batteriets virkelige ladebehov. Disse ladesystemene har en beregnet ladeeffekt og ingenting mer.

Fordelen med å installere SoftCharger Type 30 eller 40, er at SoftCharger kontinuerlig måler batteriets status og lader i forhold til dette. Batteriene lades til sin optimale kapasitet. Derved minker vannforbruket og batteriets levetid økes betraktelig. Du slipper å oppleve at batteriet er tomt for startstrøm når du minst ønsker det.

Om ønskelig kan SoftCharger Type 30 og Type 40 utstyres med en tilleggsfunksjon som gir 35 % mere lys på kjøretøyets hovedlys ved kjøring i mørke.

Den personlige og økonomiske fordelen med å unngå flatt batteri er kanskje den første grunnen til å velge SoftCharger. Med den miljømessige bevisstheten som nå kommer, vil det at det blir langt mindre forbruk og retur av batterier, bli vel så stor. SoftCharger er en miljømessig riktig måte å løse batteriladingen på.

FREE ENERGY | June 19, 2013

I have checked with the inventor.....no relevans to lithium, so far.